A new JobNet ecosystem is coming soon this Fall, 2020.

Bắt đầu từ đây

JobNet là giải pháp công nghệ thông tin kết nối người tìm việc và nhà tuyển dụng, được xây dựng trên những thành tựu của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi tin rằng JobNet sẽ là công cụ và phương tiện hữu hiệu cho mọi người dùng.

Người tìm việc

 1. 1.

  Thông tin tuyển được sắp xếp theo nhu cầu nhờ vào các AI-Engine tự động học hành vi của người dùng.

 2. 2.

  Ứng tuyển vào vị trí công việc bằng cách tải lên CV.

 3. 3.

  Lưu lại và chia sẻ những vị trí công việc quan tâm.

 4. 4.

  Tương tác trực tiếp với doanh nghiệp ngay trên JobNet.

Nhà tuyển dụng

 1. 1.

  Đăng tin tuyển dụng và thống kê, tải về những CV được nộp.

 2. 2.

  Tương tác trực tiếp với người tìm việc ngay trên JobNet.

 3. 3.

  Xem CV tất cả người dùng trong hệ thống (phân loại theo ngành nghề).

Giải pháp trí tuệ nhân tạo

Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo, JobNet mang đến những trải nghiệm mới cho mọi đối tượng người dùng. Càng tương tác nhiều, JobNet sẽ càng hiểu bạn muốn gì!

Nhà phát triển

Đối tác