Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ


Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ này (gọi tắt là "Thỏa thuận") trước khi sử dụng hệ thống JobNet (https://jobnet.com.vn) (gọi tắt là "Dịch vụ", "Website") được vận hành bởi JobNet Team và NewAI Việt Nam (gọi tắt là "Chúng tôi"). Việc truy cập dịch vụ được xác lập dựa trên sự đồng ý và tuân thủ các thỏa thuận này của người dùng. Bằng việc truy cập hệ thống JobNet, người dùng đã đồng ý với các thỏa thuận này. Nếu người dùng không đồng ý một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận này, chúng tôi rất tiếc khi không thể cung cấp dịch vụ cho người dùng.


Tài khoản

  • Người dùng phải có tài khoản truy cập (gồm tên truy cập và mật khẩu) để sử dụng dịch vụ, trừ những phần dịch vụ được công khai. Khi tạo tài khoản, người dùng phải cung cấp thông tin tài khoản chính xác, đầy đủ và được cập nhật.

  • Người dùng phải có trách nhiệm trong việc bảo mật tài khoản truy cập dịch vụ. Chúng tôi đảm bảo dịch vụ luôn hoạt động trong mội trường an toàn để giữ mật khẩu của bạn luôn bảo mật.

  • Người dùng đồng ý không tiết lộ mật khẩu truy cập dịch vụ với bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm cả chúng tôi. Trong tình huống nghi vấn tài khoản bị truy cập hoặc sử dụng trái phép, người dùng phải báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.

  • Bạn không được tạo tên truy cập, họ tên của người khác (bao gồm cả tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm) hoặc các thực thể (cá nhân, tổ chức, nhãn hiệu) khi chưa được sự đồng ý về mặt luật pháp hoặc ủy quyền của người hoặc thực thể đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ vấn đề này. Trong trường hợp có tranh chấp, chúng tôi sẽ giữ quyền quyết định sau cùng.


Những thông tin bị cấm chia sẻ, giao tiếp, và lưu trữ trên dịch vụ

  • Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp với những cá nhân có hành vi chia sẻ, giao tiếp, lưu trữ thông tin trên dịch vụ mà thông tin đó chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  • Người dùng không được phép có hành vi chia sẻ, giao tiếp, lưu trữ các thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định; thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi sẽ tiến hành giải mật và cung cấp toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu hoặc tùy theo mức độ của vấn đề các thông tin của người dùng (có thể bao gồm cả những hoạt động được thực hiện bởi tài khoản người dùng trên hệ thống).


Điều chỉnh và Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh dịch vụ và bản thỏa thuận này bất kỳ thời gian nào mà không cần phải thông báo tới người dùng. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt việc truy cập dịch vụ của người dùng nếu vi phạm một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận này.


Sở hữu trí tuệ

Toàn bộ hoặc một số phần chức năng, tính năng được cung cấp trong dịch vụ này được xem là tài sản sỡ hữu của JobNet Team, NewAI Việt Nam và các bên giữ li-xăng.


Quyền riêng tư

Chúng tôi áp dụng chính sách quyền riêng tư do JobNet Team định nghĩa trong việc sử dụng dịch vụ này. Người dùng truy cập tại đây để đọc toàn văn chính sách quyền riêng tư. Đồng thời, bằng việc sử dụng dịch vụ, người dùng phải ý thức và đồng ý rằng việc truyền thông tin trên Internet không báo giờ bảo mật một cách tuyệt đối. Người dùng hiểu rằng bất kỳ thông điệp nào được gửi tới dịch vụ có thể bị đọc hoặc can thiệp bởi đối tượng khác.


Từ chối trách nhiệm

  • Chúng tôi không hứa rằng dịch vụ hoặc nội dung, chức năng, tính năng của dịch vụ sẽ không bị lỗi. Dịch vụ của chúng tôi và tất cả nội dung trên dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn" nhưng không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi từ chối cụ thể bất kỳ và mọi bảo đảm và điều kiện về khả năng tiêu thụ, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và việc không vi phạm và bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ quá trình mua bán hoặc sử dụng thương mại. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và được miễn mọi trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung Người dùng mà bạn hoặc bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào đăng hoặc truyền tải bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể tiếp xúc với nội dung người dùng không chính xác, phản cảm, không thích hợp cho trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn.

  • Chúng tôi bảo lưu quyền được làm những việc sau: (1) điều chỉnh, gián đoạn hoặc ngưng phục vụ toàn bộ hoặc một phần dịch vụ dưới bất kỳ lý do gì; (2) điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ thỏa thuận này và chính sách quyền riêng tư; (3) tạm ngưng dịch vụ để phục vụ hoạt động bảo trì và nâng cấp.


Điều khoản khác

Chúng tôi sẽ cung cấp và/hoặc giải mật thông tin mà chúng tôi có về bạn, nếu việc làm này là cần thiết cho hoạt động điều tra nội bộ của chúng tôi hoặc của Cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, chúng tôi có quyền điều chỉnh (thêm, xóa, sửa) thông tin bạn đã cung cấp nếu phát hiện có sự sai lệch, không đúng thực tế, bị đối tượng khác khiếu nại đúng.


Liên hệ

Khi cần liên hệ với chúng tôi, vui lòng sử dụng thông tin sau:

JobNet Team (Vietnam)

Email: info@jobnet.com.vn

Website: https://jobnet.com.vn

Xin lưu ý rằng, những thông tin chúng tôi thu thập được cách liên hệ này được xem như là không bí mật. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này mà không có bất kỳ hạn chế nào.


Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản thỏa thuận tiếng Anh và tiếng Việt thì bản thỏa thuận tiếng Việt này sẽ được ưu tiên áp dụng.


---

Cập nhật ngày 21/12/2019 bởi JobNet Team.